Nieuw besluit ivm corona

Lieve gemeenteleden en bezoekers,

Maandag zijn we geconfronteerd met het dringende verzoek van de minister, na overleg met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, om per direct ook in kerken de maximaal 30 bezoekers regeling te hanteren en waar mogelijk digitaal samen te komen. Hoewel de minister beseft dat het merendeel van de kerken zich keurig aan de regels heeft gehouden, nemen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toe en wil men absoluut niet dat de kerk een besmettingshaard gaat worden. De commotie en negatieve berichtgeving die in het weekend in de media is ontstaan over de kerkdiensten in Staphorst hebben helaas ook bijgedragen om te komen tot dit dringende verzoek.

 

Als oudsten staan we daarom voor een zeer moeilijke keus. We zijn het namelijk niet eens met de beslissing van de minister. Tegelijkertijd worden we herinnerd aan de woorden van Jezus uit de Bergrede “Als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.” De weg van Jezus is de weg van nederigheid en gehoorzaamheid, en niet van het claimen van je eigen recht en gelijk. Hoewel de kerk grondrechtelijk alle recht heeft om op dezelfde voet verder te gaan, is het in onze ogen niet goed voor de christelijke getuigenis om onze rechten nu op te eisen.

Daarom hebben wij het volgende besloten voor de komende weken, met directe ingang:

  • De Zondagse diensten zullen voorlopig via Zoom worden georganiseerd van 10.00-11.15, zoals ook voor de zomer het geval was
  • Over activiteiten als Koffie enzo, Pannenkoekenfeest, zaalvoetbal zullen we wekelijks in de nieuwsbrief aangeven wat doorgaat. Dit in overleg met de leiding ervan.
  • Zodra de mogelijkheid geboden wordt tot meer ruimte om weer samen te komen, zullen we hier zeker direct gebruik van maken. Ook kijken we nog naar eventuele alternatieven voor Zoom-diensten. Als er nieuwe besluiten zijn zullen we dit ook weer zo snel mogelijk communiceren.

Ook wij voelen de pijn van het terugkeren naar de situatie van maart jl. Juist waar we de laatste weken als gemeente juist op een verantwoorde manier zijn omgegaan met de geboden ruimte. Zeker nu we weer hebben ervaren hoe goed het is samen de Bijbel te openen, in gebed te gaan en elkaar te ontmoeten. En toch zijn zullen we, met pijn in ons hart, het advise van de overheid die hiervoor is aangesteld volgen als het gaat om de huidige gezondheidssituatie in Nederland. We doen dit in eenheid met de andere kerken en gemeentes.

Laten we blijven bidden voor herstel en terugkeer naar God, want dit is bovenal een geestelijke strijd die gevoerd wordt wereldwijd. Toch weten we dat er maar één overwinnaar is: Jezus Christus! Laten we tegelijkertijd naar elkaar om blijven zien in liefde en zorg, want als gemeente zijn we aan elkaar gegeven tot steun en bemoediging.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring