We gaan weer starten

Lieve Mensen,

We gaan weer starten met de samenkomsten vanaf zondag 5 juli. Hier zijn we erg blij mee, en we kijken er oprecht weer naar uit.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat we nog te maken hebben met diverse overheidsrichtlijnen voor het samen komen van kerken – zo moeten we 1,5mtr. in acht nemen en kan de gemeente nog niet meezingen met het aanbiddingsteam. Als Oudsten hebben we daarom in overleg met het leiderschapsteam een protocol opgesteld. Dit is hier te vinden als bijlage en we vragen dit vooraf even goed door te lezen en u daaraan ook te houden.

We realiseren ons goed dat er veel verschillende meningen en zelfs wetenschapplijke inzichten zijn over wat kan en wat niet kan. Ook vanuit geestelijk perspectief is hierover een rijke schakeringen aan inzichten, die lang niet altijd overeen komen. Als Oudsten hebben wij de verantwoordelijkheid voor onze gemeente en moeten we hierin keuzes maken. Dit is niet altijd eenvoudig, en we hebben dit onder gebed en in overleg gedaan.

Hierin zijn we uitgegaan van de volgende principes:

Ook als gemeente zijn we gesteld onder een overheid en worden we opgeroepen dit gezag te erkennen, zo lang als het niet ingaat tegen het Woord van God. Ook de overheid heeft namelijk een hoger Goddelijk gezag te erkennen. De Corona-richtlijnen vallen naar ons inzicht onder het gegeven gezag van de overheid dat we moeten navolgen.
We willen de drempel voor iedereen wegnemen om weer naar de samenkomst te komen, dan is het dus belangijk dat iedereen de richtlijnen zorgvuldig te volgt. Zie hiervoor het protocol. Misschien zijn sommige richtlijnen wat u betreft overbodig, maar laten we elkaar daarin respecteren en ook fijngevoeligheid tonen naar elkaar.
We respecteren iedereen, dus als u zich er nog niet veilig bij voelt weer naar de dienst te komen is het belangrijk hierin uw eigen hart te volgen.
De grootste geestelijke uitdaging zien we dat het opstarten of de richtlijnen tot verdeeldheid kan leiden, daarin is de tegenstander namelijk een meester – ons tegen elkaar op te zetten. Laten we de liefde voorop stellen en ons eigen hart bewaken. Jezus is Koning en Overwinnaar! Hij roept ons op de eenheid te bewaren.

Het protocol is geldig tot er nieuwe inzichten en richtlijnen van kracht worden. We zullen u dan weer tijdig informeren.

Met name over het zingen, wat nu nog niet mogelijk is als gemeente, hopen we op basis van lopend RIVM onderzoek snel weer positief nieuw te krijgen.

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring